EN

Ortak Paylaşım Forumu Çalışma Grupları

Ortak Paylaşım Forumu çalışma grupları, 5 sosyal ortak kapsamında düzenlendi. Dünyadan ve Türkiye’den veriler ışığında, toplumsal hayatta önemli yer tutan, kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve çevre konularına ilişkin çıkan önerilerden herkesin hem fikir olduğu 3’er adet öneri gündeme getirildi. Sosyal paydaşlar konusunda öne çıkan öncelikli bu 3 öneri üzerine oylama yapılarak en yüksek oy oranını alan öneri için kamu-işçi ve işveren üçlü sac ayağının ortak şekilde aksiyon alması konusunda fikir birliğine varıldı.