EN

Sonuç bildirisini 400 katılımcı belirledi

Ortak Paylaşım Forumu kapsamında toplanan çalışma grupları çıktıları 15 maddede toplandı. Kamu, işçi ve işveren sendikaları temsilcilerinden oluşan yaklaşık 400 katılımcının yaptığı oylama sonucu beş başlık altında beş işbirliği yapılacak konu belirlendi. Üzerinde uzlaşmaya varılan maddeler sonuç bildirgesiyle açıklandı. Bildirgede yer alan konu başlıkları ve maddeler şöyle sıralandı: Çevre: Üye sendikalara bağlı işyerlerinde çalışan sayısı kadar ağaç dikilmesi (Her yıl 2 milyon ağaç; 5 yılda 10 milyon ağaç) Yaşlılar: Yaşlanmakta olan bireylere eğitim ve kapasite geliştirme platformu oluşturulması Engelliler: 2020 sonuna kadar 10.000 engelliye mesleki eğitimler verilmesi Kadınlar: 2023 yılına kadar konfederasyon/sendika yönetim kurullarından en alt işçi temsilciğine kadar tüm kurullarda en az 1 kadın üye bulunması Çocuklar: Ebeveynlere Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şube Birimi işbirliği ile madde bağımlılığı eğitimleri verilmesi.